fbpx

Proiectul a primit nr.de înregistrare 85799/20.09.2017

Asigurarea unui cadru concurenţial pentru achiziţiile publice efectuate de către administraţia publică locală a Sectorului 2 este benefică atât pentru contribuabilii din Sectorul 2 şi pentru entitătile achizitoare, cât şi pentru participanţii la procedurile de achiziţie publică.
Cheltuielile cu salubritatea şi deszăpezirea reprezintă o parte importantă din cheltuielile efectuate de la bugetul local, astfel că încheierea contractului de salubritate prin organizarea unei proceduri de achiziţie publică trebuie făcută cu respectarea cadrului legal în vigoare.
Niciodată până în prezent, autoritatea executivă a Sectorului 2 nu a organizat o licitaţie pentru atribuirea legală a contractului de salubrizare. În prezent, contractul de salubrizare pentru Sectorul 2 este încheiat in 1999, fiind încheiat de catre Primăria Municipiului Bucureşti.

Întrucât prin OANRSC nr. 111/2007 a fost aprobat Caietul de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor, propunem spre adoptarea de către Consiliul Local al Sectorului 2 următorul proiect de hotărâre.

 

[pdf-embedder url=”https://sector2.usr.ro/wp-content/uploads/2017/09/1-proiectul-pentru-caietul-de-sarcini-cadru-al-serviciului-de-salubrizare.pdf”]

 

***

Adresa nr.40/27.08.2017 -> studiu oportunitate delegare gestiune salubritate -> Nr Inreg 74150/28.08.2017

 

Domnule Primar Mihai Toader,
In atentia Dnului Director Corneliu Drug – Directia Servicii Publice,

 

Avand in vedere ca in 3.03.3017 s-a incheiat contractul cu numarul 12668/3.03.2017 cu Fichtner Environment Srl privitor la prestari servicii studiu de oportunitate si delegare serviciu, va solicitam sa ne comunicati data la care s-a dat ordinul de incepere lucrari prevazut la punctul 6.2 din contract. In cazul in care este elaborat un studiu de oportunitate in baza acestui contract, va solicitam sa ne transmiteti o copie de pe studiul de oportunitate.


Avand in vedere ca in 2010, din informatiile pe care le detinem, a fost efectuata o licitatie in vederea efectuarii unui studiu de oportunitate privind pregătirea licitaţiei pentru concesionarea serviciului de salubritate în sectorul 2, va solicitam sa ne comunicati daca intr-adevar s-a efectuat aceasta licitatie in 2010 si, in cazul in care a fost elaborat un studiu de oportunitate, sa ne transmiteti o copie de pe acest studiu. In cazul in care in perioada 2011-2016 a fost elaborat cumva un studiu de oportunitate, va solicitam sa ne transmiteti o copie de pe acest studiu.

 

Intelegem sa facem aceste solicitari in temeiul dispozitiilor Legii nr. 215/2001, Legii nr. 544/2001, precum si al art. 2 (regulament) din HCLS2 nr. 111/2015 (regulamentul serviciului de salubrizare), din care intelegem sa subliniem cateva dispozitii:

“Art. 2 Consiliul Local al Sectorului 2 al municipiului Bucuresti are competente exclusive […] avand urmatoarele atributii in domeniu:

e) delegarea gestiunii serviciului de salubrizare […]

h) elaborarea si aprobarea caietelor de sarcini […]

o) monitorizarea si exercitarea controlului cu privire la furnizarea/prestarea serviciului de salubrizare”

***

Răspunsul primit:

[pdf-embedder url=”https://sector2.usr.ro/wp-content/uploads/2017/09/Adresa-Raspuns-Solicitare-Dl-Adrian-Alexandru-no-email.pdf” title=”adresa-raspuns-solicitare-dl-adrian-alexandru-no-email”]

[pdf-embedder url=”https://sector2.usr.ro/wp-content/uploads/2017/09/Grafic-000191.pdf” title=”grafic-000191″]

[pdf-embedder url=”https://sector2.usr.ro/wp-content/uploads/2017/09/Grafic-000192.pdf” title=”grafic-000192″]

[pdf-embedder url=”https://sector2.usr.ro/wp-content/uploads/2017/09/Ordin-de-incepere.pdf” title=”ordin-de-incepere”]

***

Adresa nr.51/04.10.2017 – clarificari contract nr. 12668/3.03.2017 incheiat cu Fichtner Environment Srl -> nr de inregistrare 91602/04.10.2017

 

Domnule Primar Mihai Toader,

In atentia Domnului Director Corneliu Drug – Directia Servicii Publice,

In atentia Doamnei Director Victorita Bocea – Directia Achizitii si Contracte Publice,

 

Avand in vedere ca in 17.03.3017 s-a dat ordinul de incepere pentru contractul cu numarul 12668/3.03.2017 cu Fichtner Environment Srl privitor la prestari servicii studiu de oportunitate si delegare serviciu si, potrivit graficului de executie, termenele de finalizare sunt urmatoarele:

– actualizare indicatorilor de performanta 17.06.2017

– fundamentarea tarifelor 17.07.2017

– fundamentarea taxei de salubrizare 17.07.2017

– determinarea consumului specific 17.06.2017

– analiza comparativa gestiune 17.06.2017

– investitii necesare 17.07.2017

– dimensionare materiala 17.06.2017

– proiectii financiare 17.07.2017

– studiu de oportunitate 17.07.2017

– caiet de sarcini 17.10.2017

– contract de delegare 17.10.2017

– fisa de date si anunt participare 17.10.2017;

Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 215/2001, Legii nr. 544/2001, precum si al art. 2 din HCLS2 nr. 111/2015, din care intelegem sa subliniem cateva dispozitii:

“Art. 2 Consiliul Local al Sectorului 2 al municipiului Bucuresti are competente exclusive […] avand urmatoarele atributii in domeniu:

  1. e) delegarea gestiunii serviciului de salubrizare […]
  2. h) elaborarea si aprobarea caietelor de sarcini […]
  3. o) monitorizarea si exercitarea controlului cu privire la furnizarea/prestarea serviciului de salubrizare”

 

Va solicitam sa ne comunicati in copie studiul de oportunitate, precum si toate documentele receptionate in baza contractului numarul 12668/3.03.2017 incheiat cu Fichtner Environment Srl. De asemenea, va solicitam sa ne comunicati caietul de sarcini si contractul de delegare imediat dupa primirea acestor documente.

Va reiteram ca am solicitat comunicarea studiului de oportunitate si prin adresa nr. 40/27.08.2017 (a primit nr. inreg 74150/28.08.2017).

***

Caiet de sarcini var.2:
[pdf-embedder url=”https://sector2.usr.ro/wp-content/uploads/2017/09/11.02.-caiet-sarcini-s2.pdf” title=”11-02-caiet-sarcini-s2″]