fbpx

Proiectul a primit nr.de înregistrare 92597/06.10.2017

 

Articolul 3 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene prevede că orice persoană are dreptul la integritate fizică. Mai mult, Carta prevede interzicerea utilizării corpului uman şi a părţilor sale ca sursă de profit şi interzicerea traficului de fiinţe umane. În cadrul fenomenului general de trafic cu fiinţe umane, traficul în scopul prelevării de organe constituie o încălcare gravă a libertăţii şi integrităţii fizice a victimelor.

 

În decursul fiecărui an, au loc schimburi de organe între statele membre UE. Totuşi, numărul de organe care fac obiectul schimburilor reprezintă doar un mic procent din numărul total de organe folosite pentru transplanturi în cadrul UE, excepţie făcând acele sectoare reglementate de acorduri internaţionale (Eurotransplant), în cadrul cărora organele obţinute în urma schimburilor reprezintă până la 20% din totalul transplanturilor de organe. De asemenea, în fiecare an, un anumit număr de cetăţeni UE sunt supuşi unui transplant într-un alt stat membru decât cel de origine. Se pare că această practică de a beneficia de un transplant într-un alt stat cu o rată de donare mai ridicată decât în ţara de origine ia tot mai mult avânt. Cu toate acestea, cerinţele legale privind calitatea şi siguranţa variază de la un stat la altul. În acest context, garantarea unui nivel ridicat de protecţie a pacienţilor în întreaga Europă reprezintă o prioritate.

 

[pdf-embedder url=”https://sector2.usr.ro/wp-content/uploads/2017/10/Proiect-campanie-de-informare-privind-traficul-transnaţional-de-organe-fara-anexe.pdf” title=”proiect-campanie-de-informare-privind-traficul-transnational-de-organe-fara-anexe”]