fbpx

Comisii Consiliul Local S2

Lista comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2 aprobată în sedinţa ordinară din 11.07.2016 şi a celor 5 consilieri USB sector 2 repartizaţi în aceste comisii:
  1. Comisia de buget-finanțe și administrarea patrimoniului imobiliar – Adrian Alexandru
  2. Comisia juridica, ordine și liniște publică, apărarea drepturilor omului și relații internaționale – Antheea Riesch
  3. Comisia urbanism, lucrări publice și amenajarea teritoriului – Ion Chiricuţă
  4. Comisia comerț, investiții, servicii publice, privatizare și protecția consumatorului – Antheea Riesch
  5. Comisia pentru probleme de ecologie, protecția mediului, protejarea spațiilor verzi și salubritate  – Antoneta Bugner
  6. Comisia de protecție socială, sănătate, familie, apărarea drepturilor omului și relația cu asociațiile de proprietari – Antoneta Bugner
  7. Comisia de învățământ, cultură, sport, culte, minorități, probleme de tineret și relația cu societatea civilă – Adrian Alexandru, Cristina Neagu
  8. Comisia pentru relația cu Patronatul, Sindicatele și IMM-uri – Ion Chiricuţă, Cristina Neagu
  9. Comisia pentru transparenţă, inovaţie şi reducerea birocraţiei – Adrian Alexandru