fbpx

Nicio instituție de învățământ din Sectorul 2 nu are aviz/autorizație de securitate la incendiu, și nu pentru că n-ar fi nevoie!

Principalul motiv este că legislația în domeniu, în bunul stil românesc, a suferit de-a lungul timpului multiple transformări,  ea devenind neclară și interpretabilă, chiar pentru instituțiile statului.

Uitându-ne la ce se întâmplă chiar în Sectorul 2, primul lucru pe care îl observăm este că nici măcar nu există consens între DGAPI și ISU asupra instituțiilor de învățământ care necesită autorizare/avizare.

Astfel, din punctul de vedere al DGAPI, din 82 de clădiri în care funcționează instituții de învățământ, la 28 autorizarea e în curs și la 54 nu este necesară. Din punctul de vedere al ISU însă, din aceleași 82 de clădiri este necesară autorizarea pentru 43 și nu este necesară pentru 39. De exemplu, la instituții cum sunt Colegiile Naționale Mihai Viteazul, Cantemir Vodă, Spiru Haret, dar și la școlile speciale 1, 2 și profesională specială 3, DGAPI nu consideră necesar să facă nimic, dar ISU consideră că este nevoie de autorizare.

 

Dar care este de fapt situația în Sectorul 2?

Din recentul proiect de hotărâre de consiliu local al Sectorului 2, denumit  “Strategie măsuri securitate la nivelul DGAPI”, se desprinde o imagine clară și nu tocmai încurajatoare a gradului de siguranță la incendiu din unitățile de învățământ aflate în administrarea  Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2:

  • Din 83 de unități de învățământ aflate în grijă, 40 de unități nu au sisteme de detectare a incendiilor, 9 unități au doar parțial, iar din cele 34 de unițăți care au sisteme, 4 sunt nefuncționale.
  • Fiindcă resursa de apă este esențială pentru a stinge rapid incendiile în vederea limitării pagubelor, observăm, analizând datele aflate și la dispoziția Primăriei Sectorului 2, că din 82 de clădiri în care funționează 83 de unități de învățământ, 27 de unități nu au hidranți,  iar în 30 de unități nu se cunoaște dacă hidranții există sau nu.
  • Referitor la stingătoare, acestea există în cele mai multe cazuri în număr insuficient raportat la  suprafața spațiilor.

Reamintim că din punct de vedere legal, este responsabilitatea conducătorului unității de învățământ să se asigure că sunt îndeplinite condițiile legale de securitate și intervenție la incendiu, iar echipamentele tehnice sunt  funcționale și asigurate în număr suficient. De asemenea, este responsabilitatea Primarului Sectorului 2 și a Consiliului Local de a analiza semestrial și ori de câte ori este nevoie, capacitatea de apărare împotriva incendiilor a unității administrativ-teritoriale pe care o reprezintă și informarea inspectoratului cu privire la măsurile stabilite pentru optimizarea acesteia, potrivit prevederilor Legii 307/2006 de apărare contra incendiilor, și a direcției de prevenire și control din cadrul ISU București – Ilfov de a verifica dacă măsurile sunt indeplinite.

Parcurgerea procesului de avizare/autorizare de securitate la incendiu nu este ușoară, și, chiar dacă măsurile prevăzute sunt implementate, nu garantează că nu vor exista incendii. În schimb, dacă este asumată în mod responsabil de toate părțile implicate (Primar și aparat din subordine, DGAPI, Consiliu Local, conducerea unității de învățământ, ISU) ar trebui să garanteze că sunt luate măsurile rezonabile necesare pentru prevenirea și limitarea consecințelor unui eventual incendiu: stabilitatea la incendiu a construcției, existența unor sisteme de detectare și alarmare la incendiu, existența unor căi de evacuare adecvate, existența stingătoarelor și a altor mijloace/sisteme de stingere, existența unei rețele de hidranți care să sprijine intervenția în caz de incendiu.

O măsură a importanței pe care Primăria o acordă subiectului ne-o poate da și mărimea fondurilor alocate din buget. În cazul Sectorului 2, deși în cadrul bugetului, învățământul are o pondere importantă, reprezentând 14% din total sau 181 milioane lei (adică 404 lei per locuitor, sau 3.330 lei alocați anual pentru fiecare elev), din păcate pentru documentația ISU se alocă doar 350000 lei, adică 0,19% din totalul bugetului pentru învățământ.

Un prim pas s-a făcut totuși în acest an, prin prevederea în lista de investiții a banilor necesari pentru achiziționarea pentru toate unitățile de învățământ preuniversitar de stat din sector de sisteme de detecție și alarmare antiincendiu – între 100 și 140 mii lei pt fiecare unitate de învățământ – în total aproximativ 9 milioane lei.

Însă simpla achiziționare și instalare a unui sistem de detecție și alarmare antiincendiu are o eficiență redusă, dacă nu este parte a unui complex de măsuri prevăzute de procesul de avizare/autorizare de securitate la incendiu.

 

Ce ar trebui să facă un Primar și un Consiliu Local responsabili în aceste condiții?

Pornind de la ideea că cel mai important lucru este siguranța celor care trec pragul unităților de învățământ pe care le administrează, fie ei elevi, părinți, cadre didactice, sau alte categorii de personal, o primă măsură ar fi stabilirea ca prioritate zero protejarea vieții și sănătății cetățenilor, și a bunurilor publice aflate în grijă.

Din păcate, nu aceasta este prioritatea principală a Administrației de la noi din Sector. Dacă era așa, lista de investiții a Primăriei Sectorului 2 pentru acest an ar fi inclus în mod natural pentru fiecare din cele 82 de unități de învățământ câte o intrare de tipul: “Documentație de proiectare integrată, inclusiv expertiză pentru obținerea avizului de securitate la incendiu (instalație detectare-semnalizare incendiu, instalație evacuare fum și instalație de hidranți.”

Acest lucru măcar ne-ar fi dat speranța că la nivelul fiecărei unități de învățământ există o cunoaștere detaliată a situației reale, și că se întocmesc scenarii realiste de securitate la incendiu.

Este important ca aceste aspecte să fie adresate cât mai repede! Situația de la Școala Gimnazială nr.124, din Sectorul 5, care a ars săptămâna trecută, fără a exista victime sau răniți, a fost una fericită, în clădire nefiind în desfășurare cursuri la momentul incendiului, însă nu ne putem baza de fiecare dată pe un context fericit, sau pe noroc.

Autoritățile trebuie să acționeze din timp și cu responsabilitate. Responsabilitatea este cu atât mai mare cu cât din statistici reiese că Sectorul 2 are cel mai mare număr de elevi dintre sectoarele bucureștene și 5 din primele 10 licee din capitală, fiind o atracție și pentru elevii care domiciliază în alte sectoare şi chiar în afara Bucureștiului, iar problema lipsei certificărilor ISU este o problemă importantă pentru locuitorii sectorului, după cum au relevat consultările publice din vara anului 2017.

Conform statisticilor, în Sectorul 2 învățământul de stat cuprinde:

  • 20 de grădinițe,
  • 29 de școli (12 au și grădiniță) și
  • 23 de licee (2 au și grădiniță, 7 au și școală primară),
  • 7 școli speciale,
  • o școală postliceală,
  • 2 școli de muzică.

În instituțiile de învățământ din Sectorul 2 sunt 5.818 cadre didactice și 54.354 elevi.