fbpx

Radu Mihaiu, candidatul USR PLUS la Primăria Sectorului 2, și doamna Ministru Monica Anisie, președinte al Filialei PNL Sector 2, au înaintat o plângere prealabilă către Primăria și Consiliul General al Municipiului București, prin care solicită anularea hotărârii de Consiliu General ce a aprobat Planului Urbanistic Zonal Sector 2, București pe motive de nelegalitate.

Plângerea prealabilă este supusă și atenției Instituției Prefectului  Municipiului București, care poate suspenda hotărârea CGMB  nr. 339 din data de 13.08.2020 prin contestarea ei în instanță.

Plângerea a fost formulată de o echipă mixtă, formată din Andrei Panaitescu și Gabriel Waspusch (candidați USR PLUS la Consiliul Local Sector 2), Oana Secăreanu (juridic), precum și doamnele Oana Iordăchescu și Miruna Grigorescu (urbanism).  Principalele motive de nelegalitate detaliate în document sunt: procedura de dezbatere publică și transparența decizională cu privire la proiectul hotărârii de aprobare PUZ Coordonator Sector 2 au fost viciate, raportul de mediu nu a avut în vedere proiectul de PUZ supus aprobării, noul PUZ introduce schimbări de destinație pentru multe spații verzi din Sector, încalcă o serie de legi și regulamente, iar la la momentul adoptării Hotărârii CGMB  nr. 339 din data de 13.08.2020 privind aprobarea sa, acesta nu respecta sau avea expirate nu mai puțin de 12 avize.

Poate cea mai gravă dintre nereguli este că noul PUZ coordonat Sector 2 introduce schimbări de destinație pentru multe spații verzi încălcând art. 71 din OUG nr.  195/2005. Această OUG prevede sancțiunea nulității actului administrativ care transformă spațiile verzi în terenuri edificabile. Mai multe zone din sector se află în această situație, în care spațiile verzi ar urma să fie transformate în zone edificabile. De exemplu, în zonele din dreapta și stânga B-dului Barbu Văcărescu, la sud de Șoseaua Fabrică de Glucoză și nord-est de Str. Gheorghe Țițeica, porțiunea de sud a peninsulei Tei, o parcelă din Parcul Circului, malul lacului Tei dinspre strada Tuzla, spații vaste din zona Fabrică de Glucoză, Petricani, Insula Tibiscum, Zona Șoseaua Vergului șamd.

Nu în ultimul rând, PUZ coordonator Sector 2 încalcă atât prevederi ale unei documentații de urbanism de rang superior, cât și diverse alte prevederi legislative și avize, cum ar fi Legea apelor nr. 107/1996, avizul ALPAB referitor la obligația de expropriere a drumurilor de halaj care asigură accesul la malul apei Lacului Colentina și HCGMB nr. 269/2000 privind aprobarea PUG, cu privire la administrarea malurilor lacurilor.